Retirement PLANING

תכנון פרישה

תהליך הפרישה מעבודה הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחייו של עובד, במהלכם הוא נדרש להגדיר מחדש את כל האספקטים המרכיבים את חייו – רמת חיים, תעסוקה ועוד.

התארכות תוחלת החיים יוצרת מצב בו כשליש מחיינו הבוגרים אנו נמצאים בגמלאות. המעבר לפנסיה דורש קבלת החלטות כלכליות ופיננסיות משמעותיות שחלקן בלתי הפיכות. ריבוי המכשירים הפנסיוניים (גמל, ביטוח, פנסיה) ושינויי החקיקה בתחום הפנסיוני לאורך השנים, שינויי החקיקה בתחום המס מקשים מאוד על קבלת החלטות נכונות ללא הכוונה מקצועית.

אנו בסוכנות מ.א.מ.ד, מציעים לך להיפגש לתכנן את פרישתך עם מומחי ידע בקיאים בתחום.

RETIREMENT PLANING

תכנון פרישה

תהליך הפרישה מעבודה הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחייו של עובד, במהלכם הוא נדרש להגדיר מחדש את כל האספקטים המרכיבים את חייו – רמת חיים, תעסוקה ועוד.

התארכות תוחלת החיים יוצרת מצב בו כשליש מחיינו הבוגרים אנו נמצאים בגמלאות. המעבר לפנסיה דורש קבלת החלטות כלכליות ופיננסיות משמעותיות שחלקן בלתי הפיכות. ריבוי המכשירים הפנסיוניים (גמל, ביטוח, פנסיה) ושינויי החקיקה בתחום הפנסיוני לאורך השנים, שינויי החקיקה בתחום המס מקשים מאוד על קבלת החלטות נכונות ללא הכוונה מקצועית.

אנו בסוכנות מ.א.מ.ד, מציעים לך להיפגש לתכנן את פרישתך עם מומחי ידע בקיאים בתחום.

דילוג לתוכן