Personal Accident insurance

ביטוח תאונות אישיות

מהו ביטוח תאונות אישיות?

במהלך חיינו אנו חשופים לאירועי פגיעה כתוצאה מתאונות. פגיעה מתאונה עלולה לגרום למוות, נכות ולהוצאות רפואיות משמעותיות והפסד הכנסה. בתקופת ההחלמה ביטוח זה יספק לך הגנה וגיבוי כספי כתוצאה מתאונה, בהתאם לסכומי הביטוח אותם תבחר/י במקרה של פגיעה גופנית כמוגדר בפוליסה הכנסתו של המבוטח.

למי מיועדת התוכנית?

תאונות אישיות עלולות לקרות לכל אחד בכל מקום, אז תכנית ביטוח תאונות אישיות מתאימה לכל אחד לכל גיל, יכול להיות פיצוי כספי במקרה תאונה שגרמה לנכות, אובדן כושר עבודה, או חלילה מוות. הפיצוי הכספי הוא בנוסף לכל ביטוח אחר שעומד לרשותך.

Personal Accident insurance

ביטוח תאונות אישיות

מהו ביטוח תאונות אישיות?

במהלך חיינו אנו חשופים לאירועי פגיעה כתוצאה מתאונות. פגיעה מתאונה עלולה לגרום למוות, נכות ולהוצאות רפואיות משמעותיות והפסד הכנסה. בתקופת ההחלמה ביטוח זה יספק לך הגנה וגיבוי כספי כתוצאה מתאונה, בהתאם לסכומי הביטוח אותם תבחר/י במקרה של פגיעה גופנית כמוגדר בפוליסה הכנסתו של המבוטח.

למי מיועדת התוכנית?

תאונות אישיות עלולות לקרות לכל אחד בכל מקום, אז תכנית ביטוח תאונות אישיות מתאימה לכל אחד לכל גיל, יכול להיות פיצוי כספי במקרה תאונה שגרמה לנכות, אובדן כושר עבודה, או חלילה מוות. הפיצוי הכספי הוא בנוסף לכל ביטוח אחר שעומד לרשותך.

מהם הכיסויים הביטוחים עליהם מקבלים פיצוי כספי?

במקרה של נכות כתוצאה מתאונה – פיצוי בגין נכות מלאה או חלקית, זמנית או לצמיתות.
במקרה של מוות מתאונה – פרץ סכום הביטוח איך שנקבע ליורשים או למוטבים.
ביטוח שברים כתוצאה מתאונה – פיצוי בגובה סכום הביטוח שנרכש.
במקרה של כוויות כתוצאה מתאונה – פיצוי בגובה סכום הביטוח שנרכש.
במקרה של סיעוד כתוצאה מתאונה – פיצוי בגובה סכום הביטוח שנרכש.
במקרה של אשפוז בבית חולים כתוצאה מתאונה – פיצוי בגובה סכום הביטוח שנרכש.

חשוב לנו שתדע

הפיצוי ישולם ללא קשר עם תגמולי הביטוח או כל הפיצוי מכל גורם אחר (ביטוח או ביטוח לאומי). תוקף הכיסוי כבר 24 שעות בכל מקום בעולם, הכיסוי תקף גם בעת נזק כתוצאה מתאונת דרכים ואירועי טרור גובה הפיצוי ודמי הביטוח נקבעים על ידיך.

למה כדאי לעשות ביטוח תאונות אישיות?

ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח בעל כיסוי נרחב, שכן הוא מאפשר פיצוי בעבור רוב סוגי התאונות, בכל מקום בעולם ובמסגרת כמעט כל פעילות, בהתאם לתנאי הפוליסה. כך למשל הורים לילדי בית ספר,המבוטחים בביטוח תאונות אישיות, יכולים לתבוע את הביטוח בעבור פציעות, חבלות ונזקים שנגרמו גם מחוץ לשעות הלימודים ולזכות בפיצוי של עשרות עד אלפי שקלים.

TAKE CARE

אחד מיתרונותיו הבולטים של ביטוח תאונות אישיות הוא העדר חובה להוכחת רשלנות וכן העדר צורך להציג קבלות אודות עלויות הטיפול בנפגע לצורך קבלת הפיצויים. יתרון נוסף של ביטוח תאונות אישיות הוא ביכולת לבטח גם אנשים מבוגרים שמצב בריאותם לקוי, שכן הצהרת הבריאות בפוליסת ביטוח תאונות אישיות מינימלית וקצרה.

עוד חשוב לדעת, כי הפיצויים הניתנים לבעלי ביטוח תאונות אישיות אינם מושפעים מקיומו של ביטוח אחר ואינם מקוזזים מביטוחים נוספים שהתאונה נכללת תחתם.

צרו קשר עם משרדנו וקבלו הצעה משתלמת לביטוח תאונות אישיות.

דילוג לתוכן