HEALTH insurance

ביטוח בריאות

עולם ביטוחי הבריאות והסיעוד חולק לשלושה נדבכים עיקריים:

01.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק המבוסס על צדק, שוויון ועזרה הדדית, לפיו זכאי כל תושב בישראל להיות חבר באחת מקופות החולים עפ"י רצונו ולהיות מכוסה בשרותי סל של שירותים רפואיים בסיסיים.

02.

שב"ן – שירותי בריאות נוספים של קופות החולים

תקנון המעניק מגוון שירותים רפואיים נוספים כגון: רפואת שיניים, בדיקות הריון, בדיקות תקופתיות וכו', אשר אינם מכוסים במסגרת החוק וניתן להצטרף אליהם בצורה וולנטרית בתוספת תשלום. לדוגמא: "כללית מושלם", "מכבי זהב", "מאוחדת עדיף", "לאומית" ועוד.

03.

ביטוח בריאות וסיעוד פרטי

חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח המעניק מגוון כיסויים ביטוחיים ופתרונות למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו"ל, השתלות בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות וכיסוי ביטוחי למקרים נוספים שאינם כלולים באופן מלא או במסגרת ביטוחי השב"ן או בחוק הבריאות הממלכתי.

HEALTH insurance

ביטוח בריאות

עולם ביטוחי הבריאות והסיעוד חולק לשלושה נדבכים עיקריים:

01.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק המבוסס על צדק, שוויון ועזרה הדדית, לפיו זכאי כל תושב בישראל להיות חבר באחת מקופות החולים עפ"י רצונו ולהיות מכוסה בשרותי סל של שירותים רפואיים בסיסיים.

02.

שב"ן – שירותי בריאות נוספים של קופות החולים

תקנון המעניק מגוון שירותים רפואיים נוספים כגון: רפואת שיניים, בדיקות הריון, בדיקות תקופתיות וכו', אשר אינם מכוסים במסגרת החוק וניתן להצטרף אליהם בצורה וולנטרית בתוספת תשלום. לדוגמא: "כללית מושלם", "מכבי זהב", "מאוחדת עדיף", "לאומית" ועוד.

03.

ביטוח בריאות וסיעוד פרטי

חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח המעניק מגוון כיסויים ביטוחיים ופתרונות למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו"ל, השתלות בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות וכיסוי ביטוחי למקרים נוספים שאינם כלולים באופן מלא או במסגרת ביטוחי השב"ן או בחוק הבריאות הממלכתי.

הכיסוי הבסיסי באמצעות קופות החולים השונות מהווה את הנדבך הראשון בביטוחי הבריאות והסיעוד בישראל ואינו נותן פיתרון לכל המקרים כאשר ההוצאות הנדרשות עשויות להגיע לכדי מאות אלפי שקלים ואף יותר, כפי שניתן ללמוד מפרסומים שונים של עמותות המארגנות מבצעי התרמה בעבור הצלת אזרחים שחלו במחלה קשה.

בשונה מביטוח ממלכתי, הביטוח הבריאות הפרטי מוצע ללקוח על ידי חברות הביטוח בקשת רחבה של תוכניות המכסות מגוון רחב של שירותי בריאות וכיסויי ביטוח רפואיים, כל אלו נקבעים בחוזה אישי (פוליסת ביטוח) שבין המבוטח לבין החברת ביטוח.

מחיר הפוליסה ללקוח נקבע בהתאם לחבילת הכיסויים אותה המבוטח בוחר לו ולמשפחתו, מ.א.מ.ד סוכנות לביטוח , מבצעת סריקה מקיפה בין רוב חברות הביטוח, באמצעות מערכות טכנולוגיות שלושת הנדבכים של ביטוח הבריאות והסיעוד בישראל.

ביטוח בריאות וביטוח סיעוד פרטי נועד לתת את המענה הביטוחי באותם מקרים בהם לא ניתן להיעזר במערכת הבריאות הציבורית והביטוחים המשלימים הניתנים באמצעותה, כמו למשל: תרופות יקרות שאינן בסל הבריאות, השתלות איברים ומגוון רחב ונוסף של כיסויים לטיפולים ולהוצאות.

תוכניות הביטוח.

– תכנית בסיסית.
– תכנית מקיפה.

הרחבות לביטוחי בריאות.

– כיסוי לרפואה משלימה.
– ביטוח אמבולטורי.
– טיפולים מחליפי ניתוח.

דילוג לתוכן