Financial products insurance

פוליסות חיסכון

פוליסת חיסכון היא מוצר השקעה לטווח הקצר והבינוני, הכולל מגוון רחב של מסלולי השקעה, בהתאם ליכולת וליעדים של כל לקוח.

המוצר משלב השקעה בשוק ההון עם נכסים לא סחירים, כמו למשל נכסי נדל"ן, כביש 6 ועוד. כך, גם אם שוק ההון סובל מירידות, הכסף שהושקע בנכסים הלא סחירים לרוב אינו מאבד מערכו, ועשוי לפצות על הירידות באפיקים האחרים בהם מושקעת הפוליסה.

היתרונות של פוליסות חיסכון

התאמה אישית: בפוליסת חיסכון אפשר להשקיע במגוון מסלולי השקעה – הן מבחינת רמת סיכון משתנה, גבוהה, נמוכה או בינונית, והן מבחינת חשיפה לאפיקים שונים כגון מניות, אג"ח, מט"ח ועוד. מסלול ההשקעה נבחר בהתאמה לצרכים וליעדים של החוסכים.

גמישות בהפקדה: בעוד במוצרי חיסכון אחרים יש להפקיד כמות מסוימת של כסף במועד קבוע, למשל אחת לחודש, הרי שבפוליסת חיסכון ניתן להפקיד סכומים משתנים של כסף במועדים משתנים, ללא צורך בהפקדה קבועה בתאריכים ידועים מראש. כך ניתן, למשל, לשלב בין הפקדה באמצעות הוראת קבע, להפקדה של סכומים נוספים מעת לעת, בהתאם לנסיבות.

Financial Products

פוליסות חיסכון

פוליסת חיסכון היא מוצר השקעה לטווח הקצר והבינוני, הכולל מגוון רחב של מסלולי השקעה, בהתאם ליכולת וליעדים של כל לקוח.

המוצר משלב השקעה בשוק ההון עם נכסים לא סחירים, כמו למשל נכסי נדל"ן, כביש 6 ועוד. כך, גם אם שוק ההון סובל מירידות, הכסף שהושקע בנכסים הלא סחירים לרוב אינו מאבד מערכו, ועשוי לפצות על הירידות באפיקים האחרים בהם מושקעת הפוליסה.

היתרונות של פוליסות חיסכון

התאמה אישית: בפוליסת חיסכון אפשר להשקיע במגוון מסלולי השקעה – הן מבחינת רמת סיכון משתנה, גבוהה, נמוכה או בינונית, והן מבחינת חשיפה לאפיקים שונים כגון מניות, אג"ח, מט"ח ועוד. מסלול ההשקעה נבחר בהתאמה לצרכים וליעדים של החוסכים.

גמישות בהפקדה: בעוד במוצרי חיסכון אחרים יש להפקיד כמות מסוימת של כסף במועד קבוע, למשל אחת לחודש, הרי שבפוליסת חיסכון ניתן להפקיד סכומים משתנים של כסף במועדים משתנים, ללא צורך בהפקדה קבועה בתאריכים ידועים מראש. כך ניתן, למשל, לשלב בין הפקדה באמצעות הוראת קבע, להפקדה של סכומים נוספים מעת לעת, בהתאם לנסיבות.

דחיית אירוע מס

את המס על הרווח בפוליסה משלמים רק עם משיכת הכסף, כאשר שינוי מסלולים במהלך התקופה אינו דורש תשלום מס. זאת בניגוד לקרן נאמנות, למשל, מוצר שבו כל שינוי מסלול מחייב לעתים תשלום על רווח ההון, שכן למעשה עשוי להיווצר אירוע מס.

נזילות מלאה

בפוליסות אלה ניתן למשוך את הכספים בכל עת, ללא תשלום קנס. זאת, בניגוד למוצרי חיסכון אחרים בהם ניתן למשוך את הכסף רק בתום תקופה מסוימת או בתחנות יציאה שנקבעו מראש, כאשר חריגה מכך מחייבת תשלום קנס.

האם דמי הניהול בפוליסה משתנים?

דמי הניהול בפוליסות מסוג זה קבועים ולא משתנים לאורך תקופת ההשקעה. כך תוכלו להיות בטוחים שלא יעלו לכם את דמי הניהול לאורך השנים.

מתי ניתן להפקיד או למשוך כסף?

מדובר במוצר השקעה גמיש. ניתן להפקיד כסף בהוראת קבע, אך גם להפקיד סכומים נוספים מעת לעת. אפשר גם למשוך את הכסף בכל עת, בתוך ימים ספורים, ללא צורך לחכות לתום התקופה או למועד היציאה הקרוב.

מי מפקח על הפוליסות?

מחלקת הפיקוח של רשות שוק ההון, החיסכון והביטוח היא שמפקחת על פוליסות החיסכון בישראל.

דילוג לתוכן