COST of SERVICES

עלות שירותים

יום תחילת הרפורמות החדשות בענף הביטוח (ינואר 2004), הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח (בתחום האלמנטרי והפנסיוני) כלפי הלקוחות, והוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן. עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, כרוכה בעליה ניכרת בעלויות תפעול המשרד. לכן, אנו נאלצים לגבות "השתתפות בהוצאות" הכרוכות במתן השירותים המפורטים.

לקוחות רשאים וזכאים לבצע את רוב הפעולות ולקבל חלק משירותים אלו, ישירות ממוקדי שירות הלקוחות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות. אנו נמסור לכל לקוח שרוצה זאת את מספרי הטלפונים להתקשרות. הזמנת השרות באמצעותנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב!

עלות ההשתתפות בהוצאות יגבו באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית.

הזמנת השרות באמצעותנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב!

דילוג לתוכן